er gwell iechyd meddwl
Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Gwybodaeth ar gyfer pobl ifanc

Ni yw Mind. Rydyn ni'n deall iechyd meddwl a lles. Rydyn ni yma os ydych chi angen cymorth a chyngor. Rydyn ni'n helpu pawb i ddeall iechyd meddwl, felly does neb angen teimlo'n unig.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Sut rydyn ni'n gallu helpu

Os ydych chi'n profi amser anodd neu'n brwydro gyda sut rydych chi'n teimlo, mae'n gallu bod yn ofidus.

Rydyn ni yma i helpu chi ddeall dydych chi ddim ar ben eich hunan ac i helpu chi ffeindio'r gefnogaeth rydych chi'n haeddu.

Ar dudalen yma, gallech chi ddarganfod gwybodaeth am iechyd meddwl, lles a sut i ffeindio cefnogaeth.

Os ydych chi'n edrych am wybodaeth coronafeirws, darllenwch ein tudalen ar gyfer pobl ifanc am coronafeirws a'ch lles, a'n tudalen ar gyfer rhieni a gofalwyr i gefnogi lles eich harddegwr.

Eich teimladau

Gwybodaeth ar gyfer pan ydych chi'n brwydro gyda'ch teimladau ac eisiau deall pam.

Darllenwch ein gwybodaeth am ddeall eich teimladau.

Ffeindio cefnogaeth

Gwybodaeth am y wahanol lefydd allech chi fynd ar gyfer cymorth pan ydych chi angen cefnogaeth am sut rydych chi'n teimlo.

Darllenwch ein gwybodaeth am ffeindio cefnogaeth.

Agor i fyny

Canllaw ar gyfer siarad â ffrindiau a theulu am sut rydych chi'n teimlo a beth i wneud os dydyn nhw ddim yn deall.

Darllenwch ein canllaw ar gyfer siarad â ffrindiau a theulu.

Siarad â'ch doctor

Canllaw ar gyfer siarad â'ch doctor am sut rydych chi'n teimlo, ac awgrymiadau ar sut allech chi gael y gorau o'ch apwyntiad.

Darllenwch ein gwybodaeth am ymweld â'ch doctor yma.

Deall CAMHS

Gwybodaeth am CAMHS, sut i'w cyrchu, a beth i ddisgwyl.

Darllenwch ein canllaw CAHMS yma.

Symud i wasanaethau oedolion

Canllaw ar gyfer beth i ddisgwyl pryd rydych chi'n symud o wasanaethau plant i wasanaethau iechyd meddwl i oedolion, a beth i wneud os mae rhywbeth yn mynd o'i le.

Darllenwch ein canllaw ar symud i wasanaethau oedolion yma.

Gofalu am eich lles

Gwybodaeth ar ddeall lles meddyliol, a sut mae gofalu amdano.

Darllenwch ein gwybodaeth ar edrych ar ôl eich lles.

Sut i gefnogi ffrind

Gwybodaeth ar sut i gefnogi ffrind sydd yn ei chael hi'n anodd gyda sut maen nhw yn teimlo.

Darllenwch ein gwybodaeth ar sut i gefnogi ffrind.

Cysylltiadau defnyddiol

Os ydych chi'n teimlo fel mae angen mwy o gymorth arnoch chi, mae nifer o sefydliadau allech chi gysylltu.

Darllenwch ein rhestr o gysylltiadau defnyddiol.

Bupa partneriaeth

Mae ein gwybodaeth ar gyfer plant a phobl ifanc wedi'i ddatblygu gyda chyllid o Sefydliad Bupa.

Darllenwch mwy am ein partneriaeth gyda Bupa yma.

Rhannwch y wybodaeth hon

arrow_upwardYn ôl i'r brig