Mynnwch help nawr Gwnech rodd

Mynd i’r ysbyty i drin eich iechyd meddwl – ar gyfer pobl ifanc

Gwybodaeth ac adnoddau i’ch helpu os ydych chi’n mynd i’r ysbyty i gael cymorth gyda’ch iechyd meddwl.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Adnoddau gwybodaeth

Gall mynd i’r ysbyty weithiau fod yn brofiad ofnus. Ond, weithiau, dyma’r ffordd orau i chi gael y driniaeth a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Os mai mynd i’r ysbyty fel claf gwirfoddol neu fel un sy’n cael ei anfon i’r ysbyty ydych chi, mae’n bwysig eich bod yn sylweddol nad ydych ar eich pen eich hun.

Rydym ni ar gael i roi gwybodaeth ac adnoddau i’ch helpu chi.

Mynd i’r ysbyty fel claf gwirfoddol

Canllaw i bobl ifanc sy’n egluro’r hyn sy’n digwydd a beth yw’ch hawliau pan rydych yn mynd i'r ysbyty fel claf gwirfoddol.

Darllenwch ein canllaw

Cael eich anfon i’r ysbyty (sectioned)

Canllaw i bob ifanc sy’n egluro’r hyn sy’n digwydd a beth yw’ch hawliau pan rydych yn cael eich anfon i’r ysbyty (sectioned).

Darllenwch ein canllaw

Gofalu am eich hyn pan rydych yn yr ysbyty

Cynghorion ar sut i ofalu am eich hun pan rydych yn yr ysbyty ar gyfer trin eich iechyd meddwl.

Darllenwch ein gwybodaeth

Adran geirfa triniaeth a chefnogaeth

Mae’r adran hon yn egluro’r geiriau a’r ymadroddion allech glywed pan rydych yn cael triniaeth a chefnogaeth ar gyfer eich iechyd meddwl.

Ewch i'r eirfa

Partneriaeth Bupa Foundation

Mae ein gwybodaeth ar gyfer plant a phobl ifanc wedi cael ei datblygu gyda chymorth oddi wrth y  Bupa Foundation.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am iechyd meddwl a lles, ewch i’n porth gwybodaeth ar gyfer pobl ifanc.

Rhannwch y wybodaeth hon

arrow_upwardYn ôl i'r brig