Get help now Make a donation

Wrth ymateb i adroddiad y Comisiwn, dywedodd Simon Jones, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd Mind Cymru:

Tuesday, 06 June 2023 Mind

"Mae Mind yn croesawu adroddiad heddiw gan Gomisiwn Deubegynol Cymru (Bipolar Commission for Wales) gan ei fod yn newyddion da i'r mwy na 60,000 o bobl yng Nghymru sy'n byw gyda'r broblem iechyd meddwl hon.

"Mae gan bob un ohonom amrywiadau yn ein hwyliau, ond i bobl ag anhwylder deubegynol gall y newidiadau hyn fod yn ofidus iawn a chael effaith enfawr ar fywyd rhywun. Mae cymhlethdodau'r broblem iechyd meddwl hon yn golygu y gall cael y cymorth cywir gymryd amser yn aml ond, fel y noda'r adroddiad yn briodol, mae cyfartaledd o 12 mlynedd i gael diagnosis yng Nghymru yn gwbl annerbyniol.

"Mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn haeddu cymorth iechyd meddwl amserol ac effeithiol, felly mae Mind yn cytuno ag unrhyw alwad am weithredu i leihau amser diagnosis a gwella gofal.

"Rydym am weld y math o welliannau i ofal iechyd meddwl yn cael eu hamlinellu yn yr adroddiad hwn ar frys fel bod pobl sy'n byw gydag anhwylder deubegynol yn gallu rheoli eu hiechyd meddwl, yn derbyn y gefnogaeth orau bosibl ac yn byw'n dda gyda'u problem iechyd meddwl.

"I gael cyngor am anhwylder deubegynol a'i gefnogi, ewch i wefan Mind neu ffoniwch ein Llinell Wybodaeth ar 0300 123 3393.

Ways to get involved

arrow_upwardBack to Top