Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Iselder

Dysgwch am iselder, ei symptomau ac achosion posibl, a sut allwch chi gyrchu triniaeth a chefnogaeth. Dewch o hyd i awgrymiadau ar gyfer gofalu am eich hun, a chanllawiau i ffrindiau a theulu.

This page is also available in English.

Beth yw iselder?

Dysgwch ragor am sut brofiad yw iselder, gan gynnwys gwybodaeth am wahanol fathau o iselder.

Symptomau

Dysgwch am wahanol arwyddion o iselder a’i symptomau. Mae’r dudalen hon yn cynnwys sut y gallech chi fod yn teimlo ac yn ymddwyn, a sut mae iselder yn gallu effeithio ar eich corff.

Achosion

Darllenwch am achosion posibl iselder, gan gynnwys profiadau anodd a digwyddiadau bywyd, eich iechyd corfforol a meddyginiaeth.

Triniaethau

Dysgwch am driniaethau a argymhellir ar gyfer iselder, gan gynnwys therapïau siarad, gwrthiselyddion ac adnoddau hunangymorth.

Hunan-ofal

Dewch o hyd i ffyrdd i helpu eich hun os ydych chi’n profi iselder. Mae’r dudalen hon yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer cyrchu cymorth cymheiriaid, rhoi cynnig ar feddwlgarwch a threulio amser ym myd natur.

Helpu rhywun arall gydag iselder

Gall fod yn anodd pan fydd rhywun sy’n bwysig i chi’n cael trafferth â hwyliau isel neu iselder. Darllenwch ein hawgrymiadau ar sut allwch chi eu cefnogi – a’ch hun.

Cyhoeddwyd y wybodaeth hon yn Ebrill 2023. Byddwn yn ei diwygio yn 2026.

References and bibliography available on request.

If you want to reproduce this content, see our permissions and licensing page.

arrow_upwardYn ôl i'r brig