Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Bydd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2023 yn cael ei gynnal ar 10 Hydref. Mae’n ddiwrnod i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl.

Ond mae mwy a mwy ohonom ni’n ymwybodol o iechyd meddwl. A dydy llawer ohonom ni’n dal ddim yn cael y cymorth iawn.

Dim ond dechrau'r daith yw ymwybyddiaeth. Nawr mae'n bryd gweithredu.

Gweithredwch

Dywedwch wrth lywodraeth y DU am gyhoeddi’r Ddeddf Iechyd Meddwl

Mae ysbytai iechyd meddwl ar eu gliniau. Mae’r adeiladau’n dirywio. Mae’r wardiau’n aml yn foel, yn oer ac mewn cyflwr gwael. Ac mae lleisiau pobl yn cael eu hanwybyddu.

Ar ben hynny, rydym yn dal i aros i lywodraeth y DU ddiwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl, a gyflwynwyd 40 mlynedd yn ôl, er mwyn i bobl gael mwy o lais yn eu triniaeth ac er mwyn cryfhau eu hawliau pan fyddan nhw yn yr ysbyty. 

Rhaid i lywodraeth y DU gyflwyno Deddf Iechyd Meddwl ddiwygiedig cyn yr etholiad nesaf.

Gweithredwch, ac ychwanegwch eich llais chi at yr ymgyrch heddiw.

Llofnodi'r deiseb

Cael cymorth

Rydyn ni yma i chi. Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni, gweithredwch drwy roi eich hun yn gyntaf. Gofynnwch am help. 

Dod o hyd i help

Cyfrannu neu godi arian

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni, mae'n bryd gweithredu. Cyfrannwch heddiw am y cyfle i gael rhywbeth arbennig o'n casgliad Mind.

Cyfrannwch at Mind

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Every year, we celebrate World Mental Health Day on 10 October. It's a day to raise awareness of mental health problems. To share information about the support available. And to reach out to people who might be struggling. If we all work together, World Mental Health Day can change, and even save, lives.

We'd love you to get involved - on social media, in your community, or at work. Keep an eye on this page to find out how to take part. We'll add more information about the campaign, and lots of downloadable resources, later in the year.

Cymerwch ran ar gyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol i gael gwybod sut i gymryd rhan yn ymgyrch Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni.

Gallwch lwytho i lawr ddeunyddiau Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Gallwch lwytho i lawr graffeg ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, posteri a chefndiroedd Zoom. Helpwch ni i godi ymwybyddiaeth. A gofynnwch i bobl weithredu.

Llwytho’r holl ddeunyddiau i lawr

Cael gwybodaeth a chymorth

Siaradwch â ni

Eisiau cymorth ar gyfer iechyd meddwl? Ffoniwch ein llinell wybodaeth gyfrinachol i siarad ag ymgynghorydd cyfeillgar, neu edrychwch ar ein tudalennau gwybodaeth.

Ein cymuned ar-lein

Mae Side by Side yn gymuned ar-lein gefnogol lle gallwch chi gysylltu â phobl eraill sy’n deall beth rydych chi’n mynd drwyddo.

Cymorth lleol

Mae gwasanaethau lleol Mind yn elusennau annibynnol sy’n gweithio ledled Cymru a Lloegr. Maen nhw’n darparu gwasanaethau sydd wedi’u teilwra i’w cymuned leol.

Quote quote quote quote Quote quote quote quote Quote quote quote quote

X blogs about XXXXX.

Read X's story

Quote quote quote quote Quote quote quote quote Quote quote quote quote

X blogs about XXXXX.

Read X's story

"Fe wnes i geisio delio â'r sefyllfa ar fy mhen fy hun, a methu. Dw i eisiau i bobl wybod bod Mind yno i’w helpu, ac os gallan nhw wynebu eu problemau’n gynnar, efallai na fyddan nhw’n dioddef am gymaint o amser â fi."

Mae Jasmine yn blogio am y ffordd mae Mind wedi ei helpu hi a’i mam gyda’u hiechyd meddwl.

Darllenwch stori Jasmine

Join the fight for mental health

We’re here to fight for mental health. But we can’t do it alone. Here’s how you can get involved.

Become a campaigner

Work with us to campaign for a better deal for people with mental health problems.

Fundraise

From a monthly donation to running a marathon, there are so many different ways you can make a difference.

arrow_upwardYn ôl i'r brig