Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Os yw hyn yn berthnasol i chi, siaradwch â ni.

Os ydych chi’n mynd trwy amser anodd neu’n brwydro gyda sut rydych chi’n teimlo, rydym ni yma i chi.

Mae pob un ohonom yn profi ac yn siarad yn wahanol am iechyd meddwl.  Ond nid ydym bob amser yn cael gwrandawiad. Ac nid ydym bob amser yn cael ein cynrychioli.

Yn Mind, rydym ni eisiau newid hynny. Rydym ni yma i frwydro dros iechyd meddwl. Am gefnogaeth. Am barch. Drosoch chi.

Dwi’n deall yn iawn, anodd rheoli dy feddwl gorlawn

Sut allwn ni helpu

Cymorth brys

Os ydych angen cymorth brys nawr, defnyddiwch ein teclyn argyfwng i’ch helpu gyda pha gamau i’w cymryd.

Siaradwch â ni

Chwilio am gefnogaeth iechyd meddwl? Galwch ein llinell wybodaeth gyfrinachol i siarad gydag ymgynghorydd cyfeillgar neu edrychwch ar ein tudalennau gwybodaeth.

Ein cymuned ar lein

Mae Side by Side yn gymuned ar lein gefnogol ble rydych yn gallu cysylltu â phobl sy’n deall beth rydych yn profi.

 

Cefnogaeth leol

Person with headphones at a bus stop

Mae canghennau o Mind lleol yn elusennau annibynnol rydym yn gweithio gyda nhw ledled Cymru a Lloegr. Maen nhw’n teilwra'u gwasanaethau i’w cymuned leol.

Iselder fy hun yn eistedd mor drwm,

atgoffa fi o fywyd y cwm.

Person listening to music holding a pen

Mae storïau’n gallu newid sut rydym yn teimlo

Nid chi yw’r unig un. Mae cymaint ohonom yn brwydro gyda’n hiechyd meddwl. Mae darllen blog gan rywun sy’n mynd trwy brofiad cyfarwydd yn gallu cael effaith mawr. Darllenwch rai o’r blogs a’r storïau mae pobl wedi’u rhannu gyda ni.

Dwi yn fy nerth nawr, yn dymuno dy law

Ymunwch y frwydr dros iechyd meddwl.

Rydym ni yma i frwydro dros iechyd meddwl. Ond allwn ni ddim gwneud hynny ar ein pen ein hunain. Dyma sut y gallwch chi gymryd rhan.

Dod yn ymgyrchydd

Person with pink hair and a wrist tattoo

Gweithiwch gyda ni i ymgyrchu dros chwarae teg i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl.

Codi arian

Mind Hikers looking at the sunrise

O rodd fisol i redeg marathon, mae yna gymaint o wahanol ffyrdd y gallwch wneud gwahaniaeth.

Cymerwch ran

Person Accessing Help Through Mind On Mobile Phone

Cofrestrwch am ein rhestr bost i glywed rhagor am y gwaith rydym yn ei wneud a ffyrdd y gallwch gymryd rhan.

Making the films

Find out more about the making of our ‘if this speaks to you, speak to us’ films. Hear more about Mel and Rohan’s stories and how they found working with Jords and James. And hear from Jords and James about why they got involved and how they found the experience.

About the making of these films

Ffyrdd eraill o gymryd rhan

arrow_upwardYn ôl i'r brig