Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Os yw hyn yn berthnasol i chi, siaradwch â ni: costau byw

This page is also available in English.

Pwy sydd â’r amser i boeni am iechyd meddwl pan fyddwch chi'n poeni am gadw'n gynnes?

Gall cael cymaint i ddelio ag ef effeithio ar eich iechyd meddwl. Ni all Mind ddatrys yr argyfwng costau byw, ond gallwn ni eich helpu chi i deimlo'n fwy abl i ymdopi.

Sut gallwn ni helpu

Cymorth brys

Os oes angen cymorth brys arnoch ar hyn o bryd, defnyddiwch ein hadnodd argyfwng i'ch helpu chi gyda pha gamau y gallwch chi eu cymryd.

Arian ac iechyd meddwl

Woman leaning against kitchen counter top holding mug

Ydych chi'n cael trafferth gydag arian ar hyn o bryd? Mae ein tudalennau gwybodaeth yn cynnwys awgrymiadau ymarferol ar gyfer rheoli eich arian a gwella eich iechyd meddwl.

Siaradwch â ni

Man smiling, looking at phone

Mae ein cynghorwyr yn deall y gall problemau ariannol effeithio ar ein hiechyd meddwl. I gael gwybodaeth gyfrinachol am iechyd meddwl a budd-daliadau, ffoniwch ein Llinell Wybodaeth.

Ein cymuned ar-lein

Two people interlocking little fingers

Mae Side by Side yn gymuned ar-lein gefnogol lle gallwch chi gysylltu â phobl sy'n deall yr hyn rydych chi'n mynd drwyddo.

Cefnogaeth leol

Woman standing in garden smiling

Mae sefydliadau Mind lleol yn elusennau annibynnol rydym yn gweithio gyda nhw ledled Cymru a Lloegr. Maent yn teilwra gwasanaethau i'w cymuned leol.

Eich straeon arian ac iechyd meddwl

"The right support at the right time can be life changing."

""

Cheryl blogs about the importance of recognising the relationship between poverty and poor mental health.

“Do not let the stigma of claiming benefits stop you getting support.”

Person writing on paper worksheets with a cup of tea

Katie blogs about how benefits can be a lifesaver.

"The more I worried about money, the more unwell I got."

Young Person Clutching Cup Of Tea To Knees Close Up

After Lily had a breakdown, opening post about her benefits and bills gave her panic attacks.

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig