Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Monitro Gweithredol yng Nghymru

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Mae eich iechyd meddwl yn cyfrif. Rydyn ni’n credu y dylai unrhyw un sy’n cael problemau iechyd meddwl ysgafn i ganolig allu gael y cymorth a’r gefnogaeth y mae ei angen, pryd mae ei angen. Dyna pam ein bod yn gweithio gyda Meddygon Teulu, Byrddau Iechyd Lleol a’r rhwydwaith Mind lleol i ddarparu Monitro Gweithredol, ein gwasanaeth ymyrraeth cynnar, ar draws Cymru.

Oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws, yn lle cyfarfodydd wyneb i wyneb, gallwn gynnig cefnogaeth dros y ffôn ac ar lein. Mae arian argyfwng oddi wrth Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Llywodraeth Cymru wedi’n galluogi i gynnig Monitro Gweithredol ar draws Cymru.

"Heb y gwasanaeth anhygoel hwn, dydw i ddim yn credu y byddwn i yma heddiw."

Sut mae'n gweithio

Gall unrhyw un dros 18 oed yng Nghymru gael ei gyfeirio at Fonitro Gweithredol gan Feddyg Teulu, person proffesiynol iechyd arall neu drwy gysylltu â ni’n uniongyrchol. 

Cofrestrwch heddiw

Fe fyddan nhw’n gallu cychwyn ar gwrs hunan gymorth gydag arweiniad ar unrhyw un o’r canlynol:

  • Pryder

  • Iselder

  • Hunan-barch

  • Stres

  • Teimlo’n unig

  • Rheoli tymer

  • Galar a cholled

 

Pob wythnos, bydd Ymarferydd Monitro Gweithredol yn anfon gwybodaeth a gweithlyfr ac yn ffonio i gynnig cefnogaeth ac arweiniad.

Yn y fideo hwn mae Jan, a gymerodd ran yn y cwrs, yr Ymarferydd Monitro Gweithredol Liz yn siarad am y gwahaniaeth y mae Monitro Gweithredol wedi'i wneud iddynt.

Cysylltwch â ni

Cofrestrwch am Fonitro Gweithredol a bydd un o'n hymarferwyr yn cysylltu. 

Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi ganfod rhagor ynghylch Monitro Gweithredol neu gomisiynu gwasanaethau gyda Mind Cymru, e-bostiwch [email protected]

Dr Simon Dobson, Clarence Medical Centre Rhyl

"Nid oeddwn yn sicr iawn am y prosiect cyn iddo ddechrau, ond penderfynais roi tro arno. Rwyf wedi fy siomi ar yr ochr orau. Mae'r ymarferwyr yn ardderchog am ddelio gydag unrhyw broblemau, ymhell y tu hwnt i'r lefel o gymhlethdod yr oeddwn i'n ei ddisgwyl."

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig