Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Monitro Gweithredol yng Nghymru

This page is also available in English.

Mae eich iechyd meddwl yn cyfrif. Rydyn ni’n credu y dylai unrhyw un sy’n cael problemau iechyd meddwl ysgafn i ganolig allu gael y cymorth a’r gefnogaeth y mae ei angen, pryd mae ei angen. Dyna pam ein bod yn gweithio gyda Meddygon Teulu, Byrddau Iechyd Lleol a’r rhwydwaith Mind lleol i ddarparu Monitro Gweithredol, ein gwasanaeth ymyrraeth cynnar, ar draws Cymru.

Oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws, yn lle cyfarfodydd wyneb i wyneb, gallwn gynnig cefnogaeth dros y ffôn ac ar lein. Mae arian argyfwng oddi wrth Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Llywodraeth Cymru wedi’n galluogi i gynnig Monitro Gweithredol ar draws Cymru.

Sut mae'n gweithio

Gall unrhyw un dros 18 oed yng Nghymru gael ei gyfeirio at Fonitro Gweithredol gan Feddyg Teulu, person proffesiynol iechyd arall neu drwy gysylltu â ni’n uniongyrchol. 

Cofrestrwch heddiw

Fe fyddan nhw’n gallu cychwyn ar gwrs hunan gymorth gydag arweiniad ar unrhyw un o’r canlynol:

  • Pryder
  • Iselder
  • Hunan-barch
  • Stres
  • Teimlo’n unig
  • Rheoli tymer
  • Galar a cholled

Pob wythnos, bydd Ymarferydd Monitro Gweithredol yn anfon gwybodaeth a gweithlyfr ac yn ffonio i gynnig cefnogaeth ac arweiniad.

Yn y fideo hwn mae Jan, a gymerodd ran yn y cwrs, yr Ymarferydd Monitro Gweithredol Liz yn siarad am y gwahaniaeth y mae Monitro Gweithredol wedi'i wneud iddynt.

Cysylltwch â ni

Cofrestrwch am Fonitro Gweithredol a bydd un o'n hymarferwyr yn cysylltu. 

Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi ganfod rhagor ynghylch Monitro Gweithredol neu gomisiynu gwasanaethau gyda Mind Cymru, e-bostiwch [email protected]

Dr Simon Dobson, Clarence Medical Centre Rhyl

"Nid oeddwn yn sicr iawn am y prosiect cyn iddo ddechrau, ond penderfynais roi tro arno. Rwyf wedi fy siomi ar yr ochr orau. Mae'r ymarferwyr yn ardderchog am ddelio gydag unrhyw broblemau, ymhell y tu hwnt i'r lefel o gymhlethdod yr oeddwn i'n ei ddisgwyl."

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig