Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Sut i gael help mewn argyfwng

Os yw’ch bywyd mewn perygl ar o bryd

Os ydych chi'n teimlo y gallech chi geisio lladd eich hun, neu os ydych chi wedi niweidio'ch hun yn ddifrifol, rydych chi angen help meddygol ar frys.

Plîs:

Os na allwch wneud hyn ar eich pen eich hun, gofynnwch i rywun eich helpu.

Mae argyfyngau iechyd meddwl yn ddifrifol. Dydych chi ddim yn gwastraffu amser unrhyw un.

Rwy mor ddiolchgar hyd heddiw eu bod nhw wedi dweud y dylwn i fynd i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Weithiau mae’n rhaid i chi fwrw’r gwaelod cyn gallu symud ymlaen.

Os nad ydych chi eisiau ffonio 999

Os gallwch chi gadw'ch hunan yn ddiogel am ychydig, ond rydych chi’n dal angen cyngor brys:

Ydych chi angen adnoddau ymdopi ar frys?

Mae gennym ni rai adnoddau argyfwng y gallwch chi eu defnyddio ar unwaith, ar eich pen eich hun, ble bynnag yr ydych chi.

Cael adnoddau ar gyfer argyfwng iechyd meddwl.

Os oes raid i chi siarad ar unwaith

Beth bynnag rydych chi'n mynd drwyddo, mae yna bobl y gallwch chi siarad â nhw unrhyw adeg. Gallwch chi:

Mae'r gwasanaethau hyn ar gyfer unrhyw un sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi.

Fyddan nhw ddim yn eich barnu.

Maen hyn i gyd am ddim, mae'n anhysbys, ac ar agor bob amser.

Mae yna fwy o rifau ffôn ar ein tudalen o linellau cymorth a llinellau gwrando.

Un tro, fe gadwodd y ferch a atebodd y ffôn fi i siarad trwy fy meddyliau a’m teimladau am ladd fy hun am bron i dair awr! Fe fydda i’n dragwyddol ddiolchgar iddi hi!

Os ydych chi eisiau helpu rhywun arall

male smiling, with ginger hair and white knit jumper

Mynd i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys mewn argyfwng

Fe allwn i fod wedi ceisio cael trefn arna i fy hun a mynd i'r gwaith ond rywsut roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi siarad â meddyg

Sut alla i baratoi ar gyfer argyfwng?

Pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi mewn argyfwng, dim ond ar aros yn ddiogel y dylch chi ganolbwyntio.

Ond os byddwch chi’n teimlo’n dawelach a heb fod yn cael eich llethu gymaint, mae gennym ni fwy o wybodaeth a allai eich helpu chi.

Dysgu am wasanaethau argyfwng

Cyhoeddwyd yr wybodaeth hon fis Mehefin 2020.

Mae tystlythyrau ar gael ar gais. Os hoffech atgynhyrchu unrhyw ran o'r wybodaeth hon, ewch i’n tudalen ar ganiatadau a thrwyddedu.

Trusted Information Creator Kitemark (PIF TICK)
arrow_upwardYn ôl i'r brig