Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Anhwylderau personoliaeth

Mae'r adran hon yn egluro anhwylderau personoliaeth, gan gynnwys beth allai achosi hynny a sut gallwch chi gael gafael ar driniaeth a chymorth. Mae'n cynnwys awgrymiadau ar gyfer sut i helpu eich hun, a chanllawiau i ffrindiau a theulu.

Mind's services

  • Mind's helplines provide information and support by phone and email.
  • Local Minds offer face-to-face services across England and Wales. These services include talking therapies, peer support and advocacy.
  • Side by Side is our supportive online community for anyone experiencing a mental health problem.

Other organisations

The Consortium for Therapeutic Communities

therapeuticcommunities.org
Online directory of therapeutic communities across the UK.

FRANK

0300 123 6600
talktofrank.com
Confidential advice and information about drugs, their effects and the law.

The National Association for People Abused in Childhood (NAPAC)

0808 801 0331
[email protected]
napac.org.uk
Supports adult survivors of any form of childhood abuse. Offers a helpline, email support and local services.

NHS UK

nhs.uk
Information about health problems and treatments, including details of local NHS services in England.

The Prison Reform Trust

0808 802 0060 (Prisoners helpline)
prisonreformtrust.org.uk

Charity working to create a just, humane and effective penal system.

Cyhoeddwyd y wybodaeth hon yn Ionawr 2020. Byddwn yn ei diwygio yn 2023.

Mae cyfeirnodau ar gael. Os dymunwch atgynhyrchu'r wybodaeth hon, ewch i'n tudalen ar ganiatâd a thrwydded.

arrow_upwardYn ôl i'r brig