Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 

10 Hydref

Os bydd pob un ohonom yn gwneud un peth, gallwn newid popeth.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Yn rhy aml mae cael cefnogaeth iechyd meddwl yn dibynnu ar ble rydym ni’n byw neu pwy ydym.

Ddylai hi ddim bod fel hyn. Ond gallwn ni newid pethau.

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni, gwnewch un peth ac ymunwch â ni wrth i ni frwydro i unioni’r anghyfiawnder yma.

Defnyddiwch ein hadnoddau i ddysgu am anghydraddoldeb iechyd meddwl, ychwanegwch eich llais i’n hymgyrch a lledaenu’r gair.

Adnoddau

Gwnewch un peth. Ychwanegwch eich llais.

A ydych yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol neu’n siarad gyda’ch ffrindiau, eich teulu neu’ch cydweithwyr, gwnewch un peth heddiw a dechrau sgwrs am anghydraddoldeb iechyd meddwl.

Gwnewch un peth. Dysgwch am anghydraddoldeb iechyd meddwl.

Mae pobl o gymunedau hil-ddifinedig, pobl ifanc a phobl sy’n byw mewn tlodi'n cael eu heffeithio'n anghyfartal gan broblemau iechyd meddwl.

Darllenwch a rhannwch ein blogiau a’n hystadegau i gael rhagor o wybodaeth.

“Y rhagfarnau rwy’n eu hwynebu fel gwraig ddu”

Darllenwch stori Angela

“Wnes i ddim gadael yr ysgol i lawr, fy ysgol adawodd fi i lawr"

Stori Josephine

"Fy mhlant yw’r rheswm gadawais i'r strydoedd"

Stori Dave

Gwnewch un peth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr wybodaeth a’r gefnogaeth iawn.

A ydych chi’n byw gyda phroblem iechyd meddwl, neu’n cefnogi rhywun sydd, mae'n rhaid i chi allu cael yr wybodaeth iawn.

Os ydych chi, neu rywun rydych yn gofalu amdanyn nhw, yn brwydro, gallwn ni helpu. Gall ein llinell wybodaeth gyfrinachol eich cyfeirio at gefnogaeth yn eich ymyl chi. Ymunwch â Side by Side, ein cymuned cymorth cymheiriaid ar lein. Mae hwn yn lle diogel i wrando, rhannu a chael eich clywed.

Os ydych yng Nghymru, llofnodwch ar gyfer Monitro Gweithredol, ein rhaglen hunan gymorth o dan arweiniad am ddim.

Os yw hiliaeth yn effeithio ar eich iechyd meddwl, gallai ein gwybodaeth eich helpu i ddewis sut a ble i chwilio am help.

Cewch ragor o wybodaeth ynghylch gofalu am eich iechyd meddwl pan fyddwch yn poeni am arian, ble i gael help i drefnu’ch arian, hawlio budd-daliadau ac ymdrin â gwasanaethau.

Os ydych yn mynd trwy amser anodd neu’n brwydro gyda sut rydych chi’n teimlo, mae’n gallu bod yn wirioneddol frawychus ac yn peri gofid. Rydyn ni yma i’ch helpu i ddeall nad ydych ar eich pen eich hunain ac i’ch helpu i ganfod y gefnogaeth iawn.

Gwnewch un peth. Cyfrannwch heddiw.

Mae’r pandemig wedi peryglu iechyd meddwl miliynau o bobl ac mae yna ormod o bobl yn dal heb gael y gefnogaeth y maen nhw’n ei angen.

Ond, gyda’ch help chi, gallwn ni ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth ac ymgyrchu am well gwasanaethau iechyd meddwl i bawb – waeth beth yw eu hil, oedran, tueddiad rhywiol, anabledd neu ddosbarth.

Gyda’n gilydd, gallwn ni adeiladau cymdeithas sy’n ymladd dros iechyd meddwl pob un ohonom.

Cyfrannwch nawr

Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i glywed mwy am y gwaith rydym yn ei wneud a ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan.

Cofrestrwch nawr

 

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig