Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Ymgyrch Sefwch Drosof I

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Gyda'n gilydd rydyn ni wedi cyflawni cymaint. Roedd Llywodraeth newydd Cymru wedi gwneud addewidion yn ystod yr etholiad i flaenoriaethu iechyd meddwl pobl yng Nghymru. Ers ennill, mae wedi penodi Dirprwy Weinidog dros Iechyd Meddwl.

Dyma’r amser i ddathlu, i longyfarch ac i feddwl am y cam nesaf. Oherwydd dim ond y dechrau yw hyn. Er bod ymrwymiadau mewn maniffesto’n galonogol, mae’n rhaid eu dilyn gyda gweithredu. Dyna lle rydych chi’n dod i mewn! 

#SefwchDrosofI

Dywedwch wrth Lynne Neagle y dylai sefyll dros eich iechyd meddwl

Ai dros eich hunan a oedd yn brwydro gydag iselder pan oeddech yn ifanc, dros ffrind ar restr aros Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc neu dros bawb y mae'u hiechyd meddwl wedi dioddef oherwydd coronafeirws, rhannwch pam fod yn rhaid i'r Llywodraeth hon sefyll dros iechyd meddwl.

Anfonwch gerdyn post wedi’i bersonoli, yn rhad ac am ddim at Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd Meddwl ac anogwch bobl eraill i wneud yr un fath.

Gadewch i’r llywodraeth hon wybod sut beth yw hi mewn gwirionedd i’r rhai ohonom yng Nghymru sydd â phroblem iechyd meddwl . Rhowch wybod y byddwn ni’n eu dal nhw i gyfrif.

Gyda’n gilydd gallwn sicrhau fod eu haddewidion etholiad yn golygu newid go iawn.

Ysgrifennwch cerdyn post

Mae angen eich cymorth chi arnom ni

Gyda’ch cymorth chi, byddwn yn sicrhau fod ein llywodraeth yn sefyll drosoch chi, yn sefyll drosom ni ac yn sefyll dros iechyd meddwl.

Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru:

  • Wneud iechyd meddwl yn flaenoriaeth traws bynciol drwy gyhoeddi Strategaeth Iechyd Meddwl newydd ac adolygu deddfwriaeth iechyd meddwl.
  • Talu sylw i ba mor anodd yw hi i rai pobl gael cefnogaeth iechyd meddwl, yn enwedig pobl sy'n byw mewn tlodi a phobl sy'n dod o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig.
  • Talu sylw i’r argyfwng cynyddol mewn iechyd meddwl pobl ifanc drwy gyfarfod y galw eang ac amrywiol am gefnogaeth
  • Ymrwymo i sicrhau fod pawb yn cael gofal o ansawdd diogel a chyflym pan maen nhw ei angen, gan gynnwys gofal argyfwng 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.
  • Canolbwyntio mwy ar gynllunio a buddsoddi mewn iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal cychwynnol ac ar gyfer therapïau siarad i sicrhau bod amrywiaeth eang o gefnogaeth ar gael yn brydlon.
  • Taclo’r stigma mewn cymunedau a gweithio i gael ymarferion gwell mewn gweithleoedd i’w gwneud yn fwy addas a chynhwysol ar gyfer y rhai sy'n mynd trwy broblemau iechyd meddwl.

Darllenwch ein maniffesto i gael gwybod mwy.

arrow_upwardYn ôl i'r brig