Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Rhwydwaith Lleisiau Ifanc

Mae pobl ifanc wedi dweud wrthym eu bod eisiau cael eu clywed fwy, yn enwedig o ran penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. Yma ym Mind, rydyn ni eisiau gwrando.

This page is also available in English.

Drwy ymuno â’r Rhwydwaith Lleisiau Ifanc byddwch chi’n cael cynnig amrywiaeth o ffyrdd o gymryd rhan ac o lywio ein gwaith yng Nghymru a Lloegr. Rydyn ni eisiau clywed gan bobl sydd â phrofiad personol, neu beidio, o gael problemau iechyd meddwl. Yr unig beth sydd ei angen yw bod rhwng 11 a 24 oed, a bod yn barod i wneud gwahaniaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhwydwaith, cliciwch ar y dolenni isod i weld ein cwestiynau cyffredin, neu cysylltwch â ni: [email protected].

Ymunwch â'r Rhwydwaith Lleisiau Ifanc.

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig