Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 9-15 Mai 2022

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni, rydyn ni’n defnyddio iaith lafar i ddangos y gwahanol ffyrdd mae pobl yn siarad am eu profiadau.

This page is also available in English.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, siaradwch â Mind

Rydyn ni i gyd yn profi ac yn siarad am iechyd meddwl yn wahanol. Ond nid yw pobl yn gwrando arnom bob amser. Ac nid yw pobl yn ein cynrychioli bob amser.

Yn sgil hyn, yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni, rydyn ni’n dangos y gwahanol ffyrdd mae pobl yn siarad am eu profiadau.

Maen nhw’n fy ngharu i, ond doedden nhw ddim yn deall. Celwydd fyddai dweud nad oeddwn i’n ei chael hi’n anodd.

Gwybodaeth a chymorth

Gwybodaeth

Person typing on a laptop at a desk

Boed yn ymwneud â deall problemau iechyd meddwl, sut i gefnogi rhywun arall neu awgrymiadau ar gyfer bywyd bob dydd, gall ein gwybodaeth eich helpu.

Cymuned Ochr-yn-Ochr

Two people interlocking little fingers

Mae Ochr-yn-Ochr yn gymuned gefnogol ar-lein lle gallwch deimlo’n gartrefol wrth siarad am eich iechyd meddwl a chysylltu ag eraill sy’n deall yr hyn rydych chi’n mynd drwyddo.

Cymorth yn lleol

Person with headphones at a bus stop

Elusennau annibynnol yw Mind lleol sy’n gweithio ledled Cymru a Lloegr. Maent yn darparu gwasanaethau sydd wedi’u teilwra i’w cymuned leol.

Pan fydd mam a dad allan, a does dim ar ôl i dynnu fy sylw, dyna pryd mae’r meddyliau yn fy mhen yn rhedeg ras, nes na allaf anwybyddu’r meddyliau hynny ddim mwy.

Byddwch y rheswm pam mae rhywun yn troi am gymorth

Mae angen cymorth ar bob un ohonom ar ein siwrne iechyd meddwl.
Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni, gallwch helpu i wneud hynny’n bosibl. Llwythwch ein deunyddiau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl i lawr a rhowch wybod i’ch ffrindiau a’ch teulu: “Os yw hyn yn berthnasol i chi, siaradwch â Mind.”

Llwythwch ein deunyddiau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl i lawr

Llwytho’r cyfan i lawr

Doeddwn i ddim eisiau bod yma, doedden nhw ddim yn gallu dod o hyd i reswm. Nes i mi ddod o hyd i reswm.

Ymunwch â’r frwydr dros iechyd meddwl

Rydyn ni yma i frwydro dros iechyd meddwl. Ond fedrwn ni ddim gwneud hynny heb eich cefnogaeth. Dyma sut gallwch chi gymryd rhan.

Dod yn ymgyrchydd

Person smiling at camera

Gweithiwch gyda ni er mwyn ymgyrchu ar ran pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Codi arian

Person smiling with a dog

O rodd fisol i redeg marathon, mae cymaint o wahanol ffyrdd y gallwch chi wneud gwahaniaeth.

arrow_upwardYn ôl i'r brig