Get help now Make a donation

Welsh Language Scheme Consultation

Tuesday, 31 July 2012 Mind

Mind would like to invite the public to take part in a consultation on our new Welsh Language Scheme.

In order to respect of the language choices of our service users, Mind has adopted the principle that in the conduct of public business in Wales, it will treat the English and Welsh languages on a basis of equality. The scheme sets out how we will give effect to that principle when providing services to the public.

The voluntary scheme has been prepared in accordance with guidance from the Language Commissioner under the Welsh Language Act 1993, and it is hoped it will be formally approved by the Welsh Language Commissioner following the consultation process.

Mind Welsh Language Scheme 2012

Appendix 1

Please send any comments to Rachel Bowen. If you have comments relating to a specific part of the document please be sure to include the page number and paragraph that you are referring to.

Rachel Bowen
Mind Cymru
3rd Floor
Quebec House
Castlebridge
Cowbridge Road East
Cardiff CF11 9AB

Learn more about our current work in Wales.

Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg

Hoffem wahodd y cyhoedd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ein Cynllun Iaith Gymraeg newydd sbon. Bydd yr ymgynghoriad yn para 4 wythnos, gan orffen ar 24 Awst 2012.

Er mwyn bod dewis iaith ein defnyddwyr yn cael ei barchu, mae 2012 wedi mabwysiadu'r egwyddor o drin y Saesneg a'r Gymraeg ar sail ei bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru. Drwy'r cynllun yma dengys sut byddwn yn gweithredu’r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaeth i'r cyhoedd.

Paratowyd y cynllun gwirfoddol yma trwy ddilyn cyngor Comisiynydd y Gymraeg yn ôl Deddf yr Iaith Gymraeg 1993. Yn dilyn yr ymgynghoriad gobeithiwn dderbyn cymeradwyaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Mind Cynllun Iaith Gymraeg 2012

Atodiad 1

Anfonwch unrhyw sylwadau at Rachel Bowen. Os bydd eich sylwadau yn sôn am ran benodol o'r ddogfen, yna a fyddech chi mor garedig â nodi'r dudalen a rhif y paragraff.

Rachel Bowen
Mind Cymru
Llawr 3
Tŷ Quebec
Pont-y-Castell
Heol Ddwyrain y Bontfaen
Caerdydd CF11 9AB

 

 

arrow_upwardBack to Top