Millennium Stadium Charity Ball / Dawns Elusennol yn Stadiwm y Mileniwm

Filter

Filter by categories

Year
News topics

Posted on 16/08/2013

Dance the night away at the Millennium Stadium while supporting Mind Cymru / Dawnsiwch drwy'r nos wrth gefnogi Mind Cymru

Celebrate 40 years of Mind Cymru's work in Wales at a special ballbeing held in aid of the mental health charity at the Millennium Stadium in Cardiff on Saturday, September 21.

Enjoy a delicious meal before dancing the night away to popular Welsh soap, Pobol-Y-Cwm’s, very own house band ‘Yr Amendments’.

Tickets cost £40 per person and include a three-course meal, wine, raffle, auction and entertainment.

To secure your ticket or to book a table of 10 please contact the event's organiser Luned Eurig.

Funds from ticket sales and raised on the night will go towards Mind Cymru's work making sure anyone with a mental health problem in Wales has somewhere to turn for advice and support.


Dewch i ddathlu 40 mlynedd o waith Mind Cymru mewn dawns elusennol arbennig a gynhelir ar ein rhan yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd ar nos Sadwrn, Medi 21.

Mwynhewch bryd o fwyd blasus cyn dawnsio drwy'r nos i gerddoriaeth 'Yr Amendments', band arbennig yr opera sebon Gymraeg boblogaidd, Pobol-Y-Cwm.

Mae tocynnau'n costio £40 y pen ac yn cynnwys pryd o fwyd tri chwrs, gwin, raffl, ocsiwn ac adloniant.

Er mwyn sicrhau eich tocyn neu archebu bwrdd i 10, cysylltwch â threfnydd y noson Luned Eurig.

Bydd yr arian a wneir drwy werthu tocynnau a'r arian a godir ar y noson yn mynd tuag at waith Mind Cymru i sicrhau bod gan unrhyw un â phroblem iechyd meddwl yng Nghymru rywle i fynd am gyngor a chymorth.

 

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today