Get help now Make a donation

Diolch

Thank you

Thank you for writing your postcard to the Deputy Minister for Mental Health, Lynne Neagle, asking her to Stand For mental health.

We will collate them and send them to her on your behalf. In the meantime, look out for the campaign on social media, and share it with your friends and family by calling on the Welsh Government to #StandForMe.

Together we can fight to improve mental health support in Wales.

Diolch am ysgrifennu eich cerdyn post at y Dirprwy Weinidog dros Iechyd Meddwl, Lynne Neagle, yn gofyn iddi Sefyll Dros iechyd meddwl.

Byddwn yn eu coladu ac yn eu hanfon ati yn uniongyrchol ar eich rhan chi. Cadwch lygad am yr ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol, a'i rhannu gyda'ch ffrindiau a'ch teulu trwy alw ar y Llywodraeth i flaenoriaethu iechyd meddwl gyda #SefwchDrosofI.

Gyda'n gilydd, gallwn barhau gyda’r frwydr i wella cefnogaeth iechyd meddwl yng Nghymru.

Other ways to get involved

arrow_upwardBack to Top