Amser i Newid Cymru

Mae Mind Cymru, mewn partneriaeth â Hafal, yn falch o gyflwyno Amser i Newid Cymru, yr ymgyrch genedlaethol gyntaf i roi'r gorau i stigma a gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl.

Gyda un o bob pedwar ohonom yn cael ein effeithio gan broblemau iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn, mae Amser i Newid Cymru yn anelu at fynd i'r afael â stigma a gwahaniaethu trwy fodel cyswllt cymdeithasol a thrwy gael pobl ledled Cymru i siarad.

Trwy siarad am iechyd meddwl, gallwn:
• cryfhau'r berthynas â ffrindiau, teulu a chydweithwyr
• tynnwch y tabŵ allan o rywbeth sy'n effeithio ar bawb
• chwalu stereoteipiau a herio stigma
• cefnogi pobl yn eu hadferiad

Bydd yr ymgyrch hon yn creu cenhedlaeth o bobl nad oes rhaid iddynt wynebu stigma a gwahaniaethu, a gallant siarad am iechyd meddwl yn agored heb ofni

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today