Amser i Newid Cymru

Mae Mind Cymru, ynghyd â Hafal a Gofal, yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn bartner yn ymgyrch genedlaethol gyntaf Cymru i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl.


Efo un o bob pedwar ohonom yn profi problemau iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn, mae Amser i Newid Cymru yn fwriadau gwneud hyn gan anogi bobl i siarad.

Drwy siarad am iechyd meddwl gallwn:

  • cael gwared ar y tabŵ sy'n gysylltiedig â rhywbeth sy'n effeithio arnom i gyd
  • atgyfnerthu cydberthnasau â ffrindiau, teulu a chydweithwyr
  • chwalu stereoteipiau
  • helpu pobl i wella.

Y mwyaf yr ydych yn siarad amdani, y mwyaf agored yr ydych amdani – mae’n gymaint o help.

Cymerwch rhan drwy

  • Dangos eich cefnogaeth drwy lofnodi ein haddewid i roi diwedd ar stigma iechyd meddwl
  • Gael awgrymiadau ar siarad am iechyd meddwl
  • Gweld beth sy'n digwydd yn eich ardal chi
Dechreuwch siarad

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today