Cc17 Booklet Banner 1422X428 (1)

‘Planning for recovery’ is our new booklet aimed at anyone leaving hospital after a mental health crisis, to help you take part in your own discharge and care planning, think about what you need, know what to expect, and where to find further support.

The information is based in part on the NICE guidelines. You can download ‘Planning for recovery’ in English and Welsh language versions.

'Cynllunio ar gyfer gwella' yw ein llyfryn newydd sydd wedi'i anelu at unrhyw un sy'n gadael yr ysbyty ar ôl argyfwng iechyd meddwl, i'ch helpu i gymryd rhan yn eich proses ryddhau a'ch cynllun gofal eich hun, meddwl am beth sydd ei angen arnoch, gwybod beth i'w ddisgwyl, a ble i ddod o hyd i ragor o gymorth.

Mae'r wybodaeth yn seiliedig yn rhannol ar ganllawiau NICE. Gallwch lawrlwytho 'Cynllunio ar gyfer gwella' mewn fersiynau Cymraeg a Saesneg.

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today