Gwybodaeth iechyd meddwl Gymraeg

Dewis o’n gwybodaeth iechyd meddwl mwyaf poblogaidd, yn Gymraeg.

Noder, rydym yn cyfieithu mwy a mwy o'n gwybodaeth i'r Gymraeg drwy'r amser. Anfonwch e-bost at [email protected] os nad yw rhywbeth sydd ei angen arnoch wedi'i gynnwys ar y dudalen hon.

Filter by

Filter by categories

Anhwylderau personaliaeth

Mae'n egluro anhwylderau personoliaeth, gan gynnwys achosion posibl a sut y gallwch gael gafael ar driniaeth a chymorth. Mae'n cynnwys cyngor ar helpu eich hun, ac arweiniad i ffrindiau a theulu.

Hunan-niweidio

Mae'n egluro hunan-niweidio, gan gynnwys achosion posibl a sut y gallwch gael gafael ar driniaeth a chymorth. Mae'n cynnwys cyngor ar helpu eich hun, ac arweiniad i ffrindiau a theulu.

Iselder ôl-enedigol ac iechyd meddwl amenedigol

Mae'n egluro iselder ôl-enedigol a materion iechyd meddwl amenedigol eraill, yn cynnwys achosion posibl, ffynonellau triniaeth a chymorth, a chyngor i deulu a ffrindiau. 

Paranoia (Cymraeg)

Mae'n egluro paranoia, gan gynnwys achosion posibl a sut y gallwch gael gafael ar driniaeth a chymorth. Mae'n cynnwys cyngor ar helpu eich hun, ac arweiniad i ffrindiau a theulu. 

Theimladau o hunanladdiad

Mae'n egluro beth yw teimladau hunanladdol, gan gynnwys achosion posibl a sut y gallwch ddysgu sut i ymdopi.

Unigrwydd

Mae'n egluro unigrwydd, yn rhoi awgrymiadau ymarferol ynghylch beth y gallwch ei wneud ac o ble y gallwch gael cymorth. 

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today