Sut i ymdopi ag unigrwydd

Mae'n egluro unigrwydd, yn rhoi awgrymiadau ymarferol ynghylch beth y gallwch ei wneud ac o ble y gallwch gael cymorth.

Your stories

The loneliness of mental health problems

Rosie blogs about her experience of loneliness and mental health.

Rosie
Posted on 17/09/2014

Loneliness and anorexia

Michelle blogs about how lonely she found living with anorexia and how joining a running group helped.

Michelle Mumford
Posted on 25/04/2016

How I overcame loneliness

Joanna blogs about how she overcame loneliness by getting in touch with a local mental health service.

Joanna
Posted on 27/04/2016

Mae Canghennau Lleol Mind yn cefnogi dros 280,000 o bobl ledled Cymru a Lloegr. Mae eu gwasanaethau yn cynnwys eiriolaeth, tai â chymorth, llinellau cymorth mewn argyfwng, canolfannau galw heibio, cyflogaeth a chynlluniau hyfforddiant, cwnsela a chyfeillio. Dewch o hyd i'ch cangen leol o Mind yma.

Efallai y bydd rhai o'r sefydliadau hyn yn gallu eich helpu i ddelio â'ch teimladau o unigrwydd neu i wneud cysylltiadau newydd.

Os ydych yn ystyried ymuno â chymuned ar-lein darllenwch ein gwybodaeth am aros yn ddiogel ar-lein.

Age UK

0800 169 65 65
ageuk.org.uk
Cyngor a gwybodaeth i bobl hŷn.

Carers UK

0808 808 7777
carersuk.org
Gwybodaeth annibynnol a chymorth i ofalwyr.

Contact the Elderly

0800 716 543
gwefan: contact-the-elderly.org
Gweithgareddau cymdeithasol i bobl dros 75 oed nad ydynt yn cael llawer o gymorth cymdeithasol os o gwbl.

Do-it trust

Gwefan sy'n hysbysebu cyfleoedd i wirfoddoli
doittrust.org

Elefriends 

elefriends.org.uk 
Cymuned ar-lein gefnogol Mind.

Empty Closets

emptyclosets.com
Cymuned ar-lein i bobl sy'n hoyw, lesbiaidd, deurywiol, trawsrywiol, chwilfrydig neu ansicr.

Gingerbread

0808 802 0925
gingerbread.org.uk
Cyngor a chymorth ymarferol i rieni unigol.

LGBT Consortium

lgbtconsortium.org.uk/
Cyfeiriadur o wasanaethau a grwpiau i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

London Lesbian and Gay Switchboard

0300 330 0630
llgs.org.uk
Cymorth a gwybodaeth i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a
thrawsrywiol yn y DU.

Meetup.com

meetup.com
Gwefan sy'n eich galluogi i ddod o hyd i grwpiau o bobl wyneb yn wyneb sy'n rhannu eich diddordebau neu ddyheadau.

Mumsnet

mumsnet.com
Cymuned ar-lein i rieni.

Netmums

netmums.com
Cymuned ar-lein i rieni sy'n helpu pobl i drefnu i gwrdd yn lleol.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)

wcva.org.uk
Cronfa ddata o ganolfannau gwirfoddoli lleol

Relate Cymru

0300 100 1234
relate.org.uk/cymru
Gwasanaeth cwnsela i oedolion sydd mewn perthynas anodd.

Samariaid

Freepost RSRB-KKBY-CYJK
Chris, PO Box 90 90
Stirling FK8 2SA
0808 164 0123 (llinell radffon Gymraeg 7pm-11pm) / 116 123 (llinell radffon Saesneg 24 awr y dydd)
[email protected]
samaritans.org
Cymorth emosiynol i unrhyw un sy'n ei chael yn anodd ymdopi.

Side by Side

mind.org.uk/sidebyside
Gwasanaethau i helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl i gwrdd â phobl eraill mewn naw ardal.

Gwirfoddoli Cymru

gwirfoddolicymru.net
Gwybodaeth am gyfleoedd i wirfoddoli.

Volunteering Wales

volunteering-wales.net
Information about volunteering opportunities.

Web of loneliness

webofloneliness.com
Cymuned ar-lein a gwefan sy'n rhoi gwybodaeth ac awgrymiadau ar unigrwydd. Mae hefyd yn galluogi defnyddwyr i rannu gwaith celf a barddoniaeth.


Cyhoeddwyd y wybodaeth hon ym mis Ebrill 2016. Byddwn yn ei diwygio yn 2019.

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today