Paranoia (Cymraeg)

Mae'n egluro paranoia, gan gynnwys achosion posibl a sut y gallwch gael gafael ar driniaeth a chymorth. Mae'n cynnwys cyngor ar helpu eich hun, ac arweiniad i ffrindiau a theulu.

Your stories

My experience of psychosis

Louise
Posted on 24/10/2013

Hearing voices

Lucy
Posted on 09/01/2013

Rediscovering words and writing

Charlie
Posted on 22/05/2013

Cysylltiadau defnyddiol

Cymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP)

0161 705 4304
babcp.com
Mae ganddynt restr o therapyddion ymddygiadol a gwybyddol achrededig.

Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP)

01455 883 300
itsgoodtotalk.org.uk
I gael manylion ymarferwyr lleol.

Elefriends

elefriends.org.uk
Mae Elefriends yn gymuned gyfeillgar, gefnogol ar-lein ar gyfer pobl sy'n wynebu problem iechyd meddwl.

MoodPanda

moodpanda.com
Ap ar-lein i'ch helpu i gadw golwg ar eich hwyliau a'ch meddyliau.

Y Gymdeithas Genedlaethol i Bobl a Gafodd eu Cam-drin yn ystod Plentyndod (NAPAC)

0808 801 0331
napac.org.uk
Cymorth i oroeswyr camdriniaeth yn ystod plentyndod.

Rhwydwaith Paranoia Cenedlaethol

0114 271 8210
nationalparanoianetwork.org
Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sy'n cael meddyliau paranoiaidd.

Rethink Mental Illness

rethink.org
Gwybodaeth a chymorth i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Samariaid

samaritans.org
0808 164 0123 (llinell radffon Gymraeg 7pm-11pm) / 116 123 (llinell radffon Saesneg 24 awr y dydd)
[email protected]
Freepost RSRB-KKBY-CYJK Chris PO Box 90 90 Stirling FK8 2SA
Cymorth emosiynol i unrhyw un sy'n ei chael yn anodd ymdopi.


Cyhoeddwyd y wybodaeth hon ym mis Hydref 2016. Byddwn yn ei diwygio yn 2019.


Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today