Hunan-niweidio

Mae'n egluro hunan-niweidio, gan roi awgrymiadau ar gyfer sut y gallwch gefnogi rhywun a ble y gall fynd am driniaeth a rhagor o gymorth.

Your stories

My body comes with a trigger warning

Seaneen blogs about living with the scars of self-harm.

Seaneen Molloy-Vaughan
Posted on 23/09/2015

...but you look fine to me?

Susanna talks about the difficulties of coping with mental health problems you can see, and those you can't.

Susanna
Posted on 20/10/2014

How going to A&E helped me

Caroline blogs about how a visit to A&E helped her to realise she needed help.

Caroline
Posted on 27/11/2013

Cysylltiadau defnyddiol

Cymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP)

0161 705 4304
babcp.com
Cynnal cofrestr o therapyddion therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT) achrededig.

Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP)

01455 883 300
itsgoodtotalk.org.uk
Rhestrau therapyddion achrededig.

Elefriends

elefriends.org.uk
Cymuned ar-lein, ddiogel a chefnogol lle y gallwch wrando, cael eich clywed a rhannu eich profiadau ag eraill.

Harmless

harmless.org.uk
Sefydliad wedi'i arwain gan ddefnyddwyr ar gyfer pobl sy'n hunan-niweidio, a'u teuluoedd a'u ffrindiau.

Lifesigns

lifesigns.org.uk
Canllawiau a rhwydwaith cymorth hunan-niweidio wedi'i arwain gan ddefnyddwyr.

The Mix

0808 808 4994 (llinell gymorth)
themix.org.uk
Llinell gymorth a chymorth ar-lein ar gyfer pobl rhwng 1625 oed.

Y Rhwydwaith Hunan-niweidio Cenedlaethol (NSHN)

nshn.co.uk
Fforwm sy'n cael ei gymedroli'n agos wedi'i arwain gan oroeswyr ar gyfer pobl sy'n hunan-niweidio, a'u teuluoedd a'u ffrindiau.

NICE (Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal)

0300 323 0140
nice.org.uk
Yn rhoi canllawiau ar iechyd a gofal cymdeithasol. 

Sane

0300 304 7000
sane.org.uk
Cymorth a gwybodaeth am broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys cymorth ar-lein.

Samariaid

samaritans.org
0808 164 0123 (llinell radffon Gymraeg 7pm-11pm) / 116 123 (llinell radffon Saesneg 24 awr y dydd)
[email protected]
Freepost RSRB-KKBY-CYJK Chris PO Box 90 90 Stirling FK8 2SA
Cymorth emosiynol i unrhyw un sy'n ei chael yn anodd ymdopi.

Self-injury Support

(BCSW Bristol Crisis Service for Women gynt)
0808 800 8088 (llinell gymorth Llun-Gwener 7-10pm)
0780 047 2908 (cymorth negeseuon testun)
selfinjurysupport.org.uk
Gwybodaeth a chymorth i bobl sy'n hunan-niweidio, gan gynnwys dyddiadur hunan-niweidio a grwpiau cymorth lleol ar gyfer dynion a merched.

Cyngor Seicotherapi y DU (UKCP)

020 7014 9955
psychotherapy.org.uk
Yn cynnal cofrestr o seicotherapyddion cymwys.

YoungMinds

0808 802 5544 (llinell gymorth i rieni)
youngminds.org.uk
Gwybodaeth i rieni a phobl ifanc am iechyd meddwl a lles.


Cyhoeddwyd y wybodaeth hon ym mis Hydref 2016. Byddwn yn ei diwygio yn 2019.


Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today