WMHD Landing Page Banner _Welsh (1)

Gall problemau iechyd meddwl cael effaith ar unrhywun, unrhyw amser o'r flwyddyn, ond mae 10 Hydref yn ddiwrnod gwych i ddangos eich cefnogaeth i well iechyd meddwl a dechrau gofalu am eich lles eich hun.

Beth yw problemau iechyd meddwl?

Mae ein hiechyd meddwl yn union fel ein hiechyd corfforol: mae angen i bawb gofalu amdano.

Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar tua un o bob pedwar o bobl mewn unrhyw flwyddyn benodol. Maent yn amrywio o broblemau cyffredin, fel iselder a phryder, i broblemau llai cyffredin fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol.

Ffeindiwch wybodaeth a chefnogaeth (mewn Saesneg)

Cymryd gofal o’n hiechyd meddwl

Mae angen i bob un ohonom ofalu am ein hiechyd meddwl a'n lles, os oes gennym broblem iechyd meddwl neu beidio.

Mae lles meddyliol yn disgrifio sut rydych chi'n teimlo a pha mor dda y gallwch chi ymdopi â bywyd o ddydd i ddydd. Gall newid o foment i foment, o ddydd i ddydd, o fis i fis neu o flwyddyn i flwyddyn.

Mae gennym rai awgrymiadau ar gamau ymarferol gallech chi gymryd i wella a chynnal eich lles gan gynnwys gwneud amser i chi'ch hun, meithrin perthnasoedd cadarnhaol a bod yn egnïol.

Darllenwch ein hawgrymiadau lles (mewn Saesneg) 

Mind yng Nghymru

Mae Mind Cymru yn gymuned frwdfrydig o bobl yng Nghymru na fydd yn ildio nes bod pawb sy’n dioddef o broblem iechyd meddwl yng Nghymru yn cael y gefnogaeth a’r parch y maent yn eu haeddu. Law yn llaw â’n 20 grŵp Mind lleol, rydym yn benderfynol o wella iechyd meddwl yn y wlad hon. Gyda’n gilydd, ni yw Mind Cymru.

Darllenwch mwy am ein gwaith i sicrhau bod gan unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl rhywle i fynd am wybodaeth a chefnogaeth. 

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today