Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Monitro Gweithredol

 

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Mae cymaint o ofyn wedi bod am Fonitro Gweithredol nes nad ydym ni’n gallu cymryd rhagor o gyfeiriadau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae’ch Mind lleol yn gallu’ch cefnogi mewn llawer o wahanol ffyrdd.

Gallwch ganfod eich Mind lleol i gael cefnogaeth iechyd meddwl am ddim yn eich ardal chi.

Gwybodaeth a chefnogaeth

Ffoniwch, e-bostiwch neu anfonwch neges destun at ein llinell wybodaeth i gael gwybodaeth a chyfeiriad at wasanaethau sy’n gallu helpu.


Ffoniwch: 0300 123 3393

E-bostiwch: [email protected]

Tecstiwch: 86463

Neu gallwch gael gwybodaeth a chefnogaeth o’n gwefan.

Oes cwestiwn gennych chi?

Os ydych eisoes wedi llofnodi ar gyfer Monitro Gweithredol ac yn disgwyl i rywun i gysylltu â chi, gallwch e-bostio [email protected] i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Monitro Gweithredol yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth gyda 17 Mind lleol yng Nghymru, diolch i arian argyfwng gan Lywodraeth Cymru wrth ymateb i’r pandemig Coronafeirws.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Mind Cymru a’n gwaith yng Nghymru, dilynwch ni ar Twitter @MindCymru

arrow_upwardYn ôl i'r brig