Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Ochr-yn-Ochr Cymru: Cymorth gan Gymheiriaid yng Nghymru

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Dathliad o Ochr-yn-Ochr Cymru, raglen cymorth gan gymheiriaid Mind Cymru, a dysgu allweddol o’i gyflwyno.

Thursday 25th February from 1.30 – 3pm
Dydd Iau 25 Chwefror, 1.30 – 3yp

 

Am Ochr-yn-Ochr Cymru

Mae Ochr-yn-Ochr Cymru wedi helpu sefydliadau yn y gymuned ac unigolion gyda phrofiad o broblemau iechyd meddwl i arwain gweithgareddau cymorth gan gymheiriaid effeithiol ar draws Gymru. Wedi’i darparu gan grwpiau lleol Mind trwy bedair hwb cymorth gan gymheiriaid rhanbarthol, ariannwyd y prosiect gan Lywodraeth Cymru.

Am y digwyddiad

Yn Ochr-yn-Ochr Cymru: Cymorth gan Gymheiriaid yng Nghymru, byddwn yn clywed gan bobl a gefnogir gan gefnogaeth gan gymheiriaid, yn ogystal ag arweinwyr eu hunain. Ymunwch â'r digwyddiad i glywed canfyddiadau allweddol o'r gwerthusiad prosiect, darganfod yr effaith y gall cymorth gan gymheiriaid ei chael fel rhan allweddol o'r system iechyd meddwl, a dysgu mwy am werth cymorth gan gymheiriaid ledled Cymru.

Gallwch lwytho’r gwerthusiad cyfan i lawr yn y fan yma

How we process the information you provide  

We take your privacy seriously and promise to never sell your data. You can find out more about your rights, how we use your personal information and how we keep your details safe and secure by reading our Privacy Policy. For more information, contact our Supporter Services team at [email protected] or on 020 8215 2243. Please note that when you update your communication preferences it can take up to 28 days to take effect.

 

Sut rydyn ni’n prosesu’r wybodaeth fyddwn ni’n ei gael gennych chi

Rydyn ni’n cymryd eich preifatrwydd o ddifrif ac yn addo na fyddwn ni byth yn gwerthu eich data.  Gallwch ddarllen ein Polisi Preifatrwydd i ganfod rhagor ynghylch eich hawliau, sut y byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol a sut y byddwn ni’n cadw eich manylion personol yn ddiogel.  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Cefnogol ar [email protected] neu ffoniwch  020 8215 2243. Cofiwch, pan fyddwch yn diweddaru eich dewisiadau cyfathrebu y gallai gymryd hyd at 28 ddiwrnod cyn eu bod yn cael eu gweithredu.

arrow_upwardYn ôl i'r brig