Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Gall bywyd deimlo fel brwydr

Ond dwyt ti ddim ar ben dy hun. Os wyt ti'n mynd trwy gyfnod anodd, gallwn ni helpu.

This page is also available in English.

Wyt ti o dan 18 oed?

Mae gennym ni lawer o wybodaeth i helpu gyda sut rwyt ti'n teimlo.

Darganfod mwy

Gwybodaeth i bobl dros 18 oed

Gall y wybodaeth gywir am dy iechyd meddwl newid dy fywyd.

Darganfod mwy

Cefnogaeth iechyd meddwl am ddim

Os wyt ti dros 18 oed, gallet gael chwe wythnos o gymorth am ddim gyda materion fel hunan-barch, gorbryder neu iselder.

Cofrestrwch yma

Creu'r ymgyrch

Buom yn gweithio gyda beirdd ifanc, cantorion, rapwyr ac artistiaid gair llafar i ysgrifennu am iechyd meddwl mewn ffordd wahanol. Ac i annog fwy ohonoch i gael cefnogaeth, beth bynnag fo'ch profiadau.

Yn y fideo hwn mae rhai o’r artistiaid y buon ni’n gweithio gyda yn rhannu eu profiadau a sut oedd hi i weithio gyda Mind Cymru.

Ffyrdd eraill i gymryd rhan

arrow_upwardYn ôl i'r brig