Get help now Make a donation

Diolch

Thank you

We know that asking for help isn’t always easy, but we’re really glad you did.
A local Mind practitioner will contact you on the number you gave us. Please expect a phone call, this may be from a number you don't recognise or an unknown number.

In your first phone call, you and your local Mind Active Monitoring practitioner will explore if the service is right for you. Together, you’ll agree a programme of support covering any of the following topics:
• Anxiety
• Depression
• Self-esteem
• Stress
• Feeling alone
• Managing anger
• Grief and loss

For more information on how Active Monitoring works, take a look at this leaflet.

In the meantime, you might like to take a look at our information pages for advice and support. 

If at any time in the next week you feel like you need urgent help, the Samaritans are available 24 hours a day on 116 123.

We will be in touch as soon as we can.


Rydyn ni’n gwybod nad yw’n hawdd bob amser gofyn am help, ond rydyn ni’n wirioneddol falch eich bod chi wedi gwneud hynny.
Bydd ymarferydd Mind lleol yn cysylltu â chi ar y rhif rydych chi wedi ei rhoi i ni. Byddwch yn cael galwad ffôn, gallai fod o rif nad ydych yn ei adnabod neu rhif anhysbys.
Yn ystod eich galwad ffôn gyntaf, byddwch chi a’ch ymarferydd Monitro Gweithredol Mind lleol yn trafod a yw’r gwasanaeth yn iawn i chi. Gyda’ch gilydd, byddwn yn cytuno ar raglen o gefnogaeth a fydd yn cynnwys y pynciau canlynol:
• Pryder
• Iselder
• Hunan-barch
• Stres
• Teimlo’n unig
• Rheoli tymer
• Galar a Cholled

Darllenwch y daflen yma am fwy o wybodaeth.

Yn y cyfamser, efallai yr hoffech chi gael golwg ar ein tudalennau gwybodaeth am gyngor a chefnogaeth.

Os byddwch chi’n teimlo eich bod angen cymorth ar frys unrhyw adeg yn ystod yr wythnos nesaf, mae’r Samariaid ar gael 24 awr y dydd ar 116 123.

Byddwn mewn cysylltiad gynted ag y gallwn ni.

 

 

Other ways to get involved

arrow_upwardBack to Top