for better mental health

Diolch

Thank you

We know that asking for help isn’t always easy, but we’re really glad you did.
A practitioner from your local Mind will contact you on the number you gave us. Please expect a phone call, this may be from a number you don't recognise or an unknown number.
In the meantime, you might like to take a look at our information pages for advice and support: https://www.mind.org.uk/information-support/
If at any time in the next week you feel like you need urgent help, the Samaritans are available 24 hours a day on 116 123.
We will be in touch as soon as we can.

 

Rydyn ni’n gwybod nad yw’n hawdd bob amser gofyn am help, ond rydyn ni’n wirioneddol falch eich bod chi wedi gwneud hynny.

Bydd ymarferydd o’ch Mind lleol yn eich ffonio ar y rhif rydych wedi'i roi i ni. Plîs disgwyliwch alwad ffôn, gall hyn fod o rif nad ydych chi'n ei adnabod neu rif anhysbys.

Yn y cyfamser, efallai hoffech ymweld â’n tudalennau gwybodaeth ar gyfer cefnogaeth a chymorth: https://www.mind.org.uk/cy/gwybodaeth-a-chefnogaeth/

Os byddwch chi yn teimlo eich bod angen cymorth ar frys, mae’r Samariaid ar gael 24 awr y dydd ar 116 123.

Byddwn mewn cysylltiad gynted ag y gallwn ni.

Other ways to get involved

arrow_upwardBack to Top