for better mental health

Diolch

Thank you

We know that asking for help isn’t always easy, but we’re really glad you did.

Within the next week, an Active Monitoring practitioner from your local Mind will call you on the number you gave us.

In the meantime, you might like to take a look at our information pages for advice and support. 

We will be in touch as soon as we can.

 

Rydyn ni’n gwybod nad yw’n hawdd bob amser gofyn am help, ond rydyn ni’n wirioneddol falch eich bod chi wedi gwneud hynny.

O fewn yr wythnos nesaf, bydd ymarferydd Monitro Gweithredol o’ch Mind lleol yn eich ffonio ar y rhif rydych wedi'i roi i ni.

Yn y cyfamser, efallai hoffech ymweld â’n tudalennau gwybodaeth ar gyfer cefnogaeth a chymorth.

Byddwn mewn cysylltiad gynted ag y gallwn ni.

Other ways to get involved

arrow_upwardBack to Top