Get help now Make a donation

Diolch

Thank you

We know that asking for help isn’t always easy, but we’re really glad you did.
A local Mind practitioner will contact you on the number you gave us. Please expect a phone call, this may be from a number you don't recognise or an unknown number.

As so many people have signed up recently, this might take a little longer than usual. But we will be in touch as soon as we can.

In the meantime, you might like to take a look at our information pages for advice and support. 

If at any time you feel like you need urgent help, the Samaritans are available 24 hours a day on 116 123.

What’s next?

In your first phone call, you and your local Mind Active Monitoring practitioner will explore if the service is right for you.

Then, together, you’ll agree a programme of support on:
• Anxiety
• Depression
• Self-esteem
• Stress
• Feeling alone
• Managing anger
• Grief and loss

You'll then get weekly support calls and information for six-weeks. This leaflet has more information on how Active Monitoring works.

We will be in touch as soon as we can.

Rydyn ni’n gwybod nad yw’n hawdd bob amser gofyn am help, ond rydyn ni’n wirioneddol falch eich bod chi wedi gwneud hynny.

Bydd ymarferydd o’ch Mind lleol yn eich ffonio ar y rhif rydych wedi'i roi i ni. Plîs disgwyliwch alwad ffôn, gall hyn fod o rif nad ydych chi'n ei adnabod neu rif anhysbys.

Gan fod cymaint o bobl wedi cofrestru yn ddiweddar, gallai hyn gymryd ychydig yn hirach nag arfer. Ond byddwn mewn cysylltiad cyn gynted â phosib.

Yn y cyfamser, efallai hoffech ymweld â’n tudalennau gwybodaeth ar gyfer cefnogaeth a chymorth

Os byddwch chi yn teimlo eich bod angen cymorth ar frys, mae’r Samariaid ar gael 24 awr y dydd ar 116 123.

Beth nesaf?

Yn ystod eich galwad ffôn gyntaf, byddwch chi a’ch ymarferydd Monitro Gweithredol Mind lleol yn trafod a yw’r gwasanaeth yn iawn i chi. Gyda’ch gilydd, byddwn yn cytuno ar raglen o gefnogaeth a fydd yn cynnwys y pynciau canlynol:
• Pryder
• Iselder
• Hunan-barch
• Stres
• Teimlo’n unig
• Rheoli tymer
• Galar a Cholled

Darllenwch y daflen yma am fwy o wybodaeth.

Byddwn mewn cysylltiad gynted ag y gallwn ni.

 

 

Other ways to get involved

arrow_upwardBack to Top