Ymfudwyr sy'n agored i niwed

Ers 2015, rydym wedi gweithio gyda phobl o gymunedau o ymfudwyr a'r mudiadau sy'n eu cefnogi i ddefnyddio dweud straeon (storytelling) i gael gwybod am eu teimladau tuag at wasanaethau iechyd meddwl. Mae wedi ein cynorthwyo i ganfod rhwystrau a meddwl am ffyrdd o ymgysylltu ag ymfudwyr sy'n agored i niwed. Rydym yn rhannu ein dealltwriaeth a'r hyn yr ydym wedi ei ddysgu er mwyn cynorthwyo Byrddau Iechyd Lleol i gynllunio gwasanaethau ar gyfer y grwpiau hyn sy'n anodd eu cyrraedd.

Os ydych wedi symud i'r DU yn ddiweddar ac angen cefnogaeth iechyd meddwl, ewch i'n tudalennau cefnogaeth.


Rwy'n falch fy mod wedi cael cyfarfod, sgwrs a chefnogaeth. Gwnaeth i mi feddwl y bydd heddiw yn ddiwrnod gwell.

Dweud Straeon

Vmphotov2 002 Resized


Gan weithio gyda Oxfam Cymru, Oasis Cardiff a Theatr y Sherman, mae ein prosiect 'Dweud hi fel y mae hi' (Telling it like it is) wedi casglu gwybodaeth oddi wrth ffoaduriaid, ceiswyr lloches a'u cefnogwyr ynglŷn â'u hiechyd meddwl. Rydym yn gobeithio egluro effaith ddynol yr argyfwng ffoaduriaid ar y rhai sydd wedi dod i Gymru i chwilio am loches.

Cafodd y straeon eu ffilmio a'u rhannu i godi ymwybyddiaeth er mwyn cynorthwyo pobl eraill i ddeall y problemau a'r rhwystrau y mae pobl o'r cymunedau hyn yn eu hwynebu wrth fynd i'r afael â phroblemau iechyd meddwl.

 

Help i rieni

Vulnerable Migrant image


Ar y cyd gyda Mind Gogledd Ddwyrain Cymru, rydym wedi cyflwyno'r cwrs 'Mwynhewch eich babi' er mwyn cefnogi rhieni newydd o gymunedau o ymfudwyr. Mae'r cwrs yn helpu pobl i wella eu teimladau pan maent yn isel, yn bryderus neu'n ddiobaith, a dysgu sgiliau i fynd i'r afael â phroblemau yn eu bywydau.

Gall symud i'r DU roi straen ar deuluoedd nad oes bellach ganddynt gymuned i ddarparu cefnogaeth gymdeithasol, foesol a theuluol iddynt. Darganfuom fod pobl yn agored iawn i dderbyn cymaint o wybodaeth ac arweiniad â phosibl i'w cynorthwyo i ddod i adnabod cymdeithas newydd.

Lawrlwythwch ein hadroddiad

Lawrlwythwch ein hadroddiad effaith i ddarganfod mwy am yr hyn a ddysgwyd o'r prosiect.

Cysylltwch â ni

E-bostiwch aelod o dîm Mind Cymru er mwyn darganfod sut y gallwch chi weithio gyda ni ar brosiectau tebyg.

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today