Social Prescribing Websiste Banner

Presgripsiynu Cymdeithasol

Mae angen help ar bawb weithiau. Mae presgripsiynu cymdeithasol yn ffordd o’ch helpu chi i ddelio â’r pethau yn eich bywyd sy’n gallu gwneud i chi deimlo’n drist neu’n bryderus. Mae delio â’r pethau hyn yn cymryd ychydig mwy o amser a chymorth. Felly, yn lle derbyn presgripsiwn am feddyginiaeth, gallwn eich helpu i ddod o hyd i amrywiaeth eang o weithgareddau a chymorth yn eich cymuned leol sy’n gallu eich helpu I wella pethau.

Ein prosiect

Mae Llywodraeth Cymru wedi ein hariannu i weithio gyda phedair cangen leol o Mind (Merthyr a’r Cymoedd, Dyffryn Clwyd, Ystradgynlais, ac Aberhonddu a’r Cylch) a gyda meddygon teulu yn yr ardaloedd hyn i ddarganfod sut y gall presgripsiynu cymdeithasolwella iechyd meddw.

Mae’n gynllun peilot fydd ar gael mewn rhai meddygfeydd yng Nghymru, yn yr ardaloedd Mind lleol. Rydyn ni’n gweithio gyda Phrifysgol De Cymru i werthuso effaith y gwasanaeth er mwyn gwella ein dealltwriaeth ynghylch sut y gall presgripsiynu cymdeithasol wella iechyd meddwl.

Sut mae’n gweithio

Os yw eich meddygfa’n rhan o’r cynllun peilot, gallwch gael eich cyfeirio gan eich meddyg teulu neu aelod arall o’ch meddygfa at wasanaeth presgripsiynu cymdeithasol Mind.

Mae gweithiwr cyswllt hyfforddedig yn trefnu cyfarfod lle byddwch yn disgrifio sut rydych yn teimlo a’r hyn rydych chi’n credu byddai’n gwella eich llesiant. Bydd eich gweithiwr cyswllt yn awgrymu ystod o wasanaethau cynghori a chefnogi yn ôl eich anghenion, ac yn eich helpu i gael mynediad atynt, yn amrywio o gefnogaeth tai a budd-daliadau i grwpiau cerdded lleol.

Ar gyfer pwy mae’r gwasanaeth?

Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer pobl sydd dros 18 oed ac yn ei chael yn anodd ymdopi â’u hiechyd meddwl.

Gallai presgripsiynu cymdeithasol fod o gymorth os ydych chi allan o waith, os oes gennych chi broblemau ariannol, yn teimlo’n unig neu os oes gennych chi broblem iechyd corfforol.

Cymryd rhan

Cysylltwch â’ch cangen leol o Mind i ddarganfod a yw’r gwasanaeth ar gael yn eich meddygfa leol.

Am wybodaeth a chefnogaeth ynglŷn â’ch iechyd meddwl nawr, ewch i’n tudalennau gwybodaeth.

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am bresgripsiynu cymdeithasol neu am ein prosiectau eraill, cysylltwch â [email protected] neu eich cangen leol o Mind.

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today