My -Generation -landscape -full -width -image -with -text -Welsh

Fy Nghenhedlaeth

Mae Fy Nghenhedlaeth yn gynllun wyth wythnos o hyd i bobl hŷn, ac mae’n rhad ac am ddim. Bwriad y cynllun yw adeiladu gwydnwch a lleihau unigrwydd. Yn ein cynllun peilot mewn pedair ardal ar draws Cymru, gwelwyd y canlynol:

Roedd 79% o’r rhai a gymerodd ran wedi gwella o ran llesiant. Roedd 78% wedi gweld cynnydd pellach mewn llesiant dri mis ar ôl diwedd y cwrs.

Roedd 69% wedi gwella eu cysylltiadau cymdeithasol. Ar ôl tri mis, cododd hyn i 74%.

Roedd 63% wedi gwella eu sgiliau ymdopi ac roeddent yn fwy hyderus i ddatrys problemau. Cododd hyn i 68% ar ôl tri mis.

Yn 2018, roedd Fy Nghenhedlaeth yn ar gael ym mhob ardal bwrdd iechyd yng Nghymru. 

Beth mae’n ei gynnwys?

Mae pob sesiwn yn para dwy awr. Yn ystod yr awr gyntaf, rydyn ni’n trafod themâu yn cynnwys ymdopi â phrofedigaeth, ymlacio a meddylgarwch, datrys problemau a mynd i’r afael â straen. Yn ail hanner y sesiwn, rydyn ni’n gwneud gweithgaredd. Gall hyn amrywio o ymarfer corff ysgafn i sgwrs am hanes.

Yn ogystal, byddwch yn cael y cyfle i ddysgu am brosiectau eraill yn eich ardal all fod o gymorth i chi, a dod i wybod sut y gallwch helpu pobl eraill.

Roedd ffurf y sesiynau’n dda, gyda phawb yn cael amser i siarad am ein hunain a’r effaith roeddem yn ei chael ar ein teulu a’n ffrindiau – siarad am broblemau, teimladau, profedigaeth a straen.

- David, a gymerodd rhan ar y cwrs yng Nghasnewydd

Ein partneriaid

Office Conversation A 284 X 214

Datblygwyd y cynllun mewn partneriaeth gydag Age Cymru a changhennau lleol Mind i helpu pobl dros 50 oed i aros yn iach gan wella eu gwydnwch. Mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i gyflwyno gan eich cangen leol o Mind.

 

Lawrlwytho ein hadroddiad

Lawrlwythwch ein hadroddiad effaith i ddarganfod mwy am yr hyn a ddysgwyd yn ystod y prosiect hwn. 

Cysylltwch â ni

I ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Fy Nghenhedlaeth neu ein prosiectau eraill, cysylltwch â [email protected] neu eich cangen leol o Mind.

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today