My -Generation -landscape -full -width -image -with -text -Welsh

Fy Nghenhedlaeth

Mae Fy Nghenhedlaeth yn rhaglen ar gyfer pobl dros 50 yng Nghymru. Mae'n rhad ac am ddim ac yn para wyth wythnos. Mae'n gyfle i gymdeithasu a dysgu am aros yn iach yn feddyliol.


Yn ystod y sesiynau, byddwn yn mynd i'r afael â materion fel colled, ymwybyddiaeth ofalgar (mindfulness) teimladau, ffyrdd o feddwl, a delio gyda straen, fydd yn eich cynorthwyo i wella eich llesiant cyffredinol. Byddwn hefyd yn gwneud gweithgaredd, all amrywio o aerobeg i ddosbarth hanes.

 

Cymryd rhan

Mae'r cyrsiau wedi bod yn rhedeg ar ffurf cynllun peilot mewn pedair cangen Mind yng Nghymru, a gan eu bod wedi profi mor llwyddiannus, rydym yn eu cyflwyno i 10 cangen Mind newydd yng Nghymru yn ystod 2018. Byddwn yn diweddaru'r wefan hon unwaith y bydd y cyrsiau'n cael eu cadarnhau.

Gallwch hefyd gysylltu â'ch cangen Mind lleol i weld a ydynt yn rhedeg y cwrs, neu am wybodaeth a chefnogaeth am eich iechyd meddwl nawr, ewch i'n tudalennau gwybodaeth.

Ein partneriaid

Office Conversation A 284 X 214

Mae Fy Nghenhedlaeth yn brosiect ar y cyd rhwng Mind Cymru, Age Cymru, pedair cangen leol o Mind (Casnewydd, Penfro, Merthyr a'r Cymoedd, a Thorfaen a Blaenau Gwent), Age Cymru Gwent, Age Cymru Sir Gar ac Age Connects Morgannwg. Fe'i hariennir gan Lywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni

Mouse Blue 284 X 214

I ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Fy Nghenhedlaeth neu ein prosiectau eraill, cysylltwch â [email protected] neu eich cangen leol o Mind.

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today