Mind Cymru Is Mind In Wales Welsh

Ni yw Mind Cymru, yr elusen iechyd meddwl

Rydym yn gymuned frwdfrydig o bobl yng Nghymru na fydd yn ildio nes bod pawb sy’n dioddef o broblem iechyd meddwl yng Nghymru yn cael y gefnogaeth a’r parch y maent yn eu haeddu. Law yn llaw â’n 20 grŵp Mind lleol, rydym yn benderfynol o wella iechyd meddwl yn y wlad hon. Gyda’n gilydd, ni yw Mind Cymru.

Read this page in English

Cefnogaeth ar lein

Mouse Blue 284 X 214

Os ydych chi’n byw gyda phroblem iechyd meddwl – neu’n adnabod rhywun sy’n byw gydag un – mae dod o hyd i’r wybodaeth gywir am gyflwr, opsiynau ar gyfer triniaeth neu faterion ymarferol yn hollbwysig.

Darllenwch ein tudalennau gwybodaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Cefnogaeth yn Lleol

Local Mind Resized Welsh

Law yn llaw gyda’n rhwydwaith o 20 grŵp Mind lleol yng Nghymru, rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau iechyd meddwl i’ch cynorthwyo i fyw’r hyn

Dod o hyd i’ch grŵp Mind Lleol

Llinell Wybodaeth

Phone Blue 284 X 214

Cysylltwch â ni ar ein llinell wybodaeth i gael gwybod am y mathau gwahanol o broblemau iechyd meddwl, lle i gael help, moddion, triniaethau amgen ac eirioli. Ffoniwch ar 0300 123 3393, e-bostiwch [email protected] neu anfonwch neges destun at 86463.

Ymgyrchu

Rydym yn credu bod hawl gan bawb sy’n dioddef â problem iechyd meddwl i brofi gofal a gwasanaethau ardderchog. Rydym hefyd yn credu y dylech gael eich trin yn deg, mewn modd cadarnhaol a gyda pharch. Darganfyddwch beth sy’n ein hysbrydoli i weithio ar bolisi iechyd meddwl yng Nghymru a sut i ddechrau ymgyrchu.

Cymryd rhan

Gwirfoddoli

Gall gwirfoddoli yn Mind fod yn brofiad buddiol a defnyddiol. Yn ogystal â chymryd rôl ym mhencadlys Mind Cymru yng Nghaerdydd, neu yn un o’n nifer o grwpiau lleol neu siopau Mind, mae nifer o ffyrdd eraill y gallwch roi eich amser - cymeradwyo, gwneud blog fideo, ymuno â’n hymgyrchwyr, siarad â’r cyfryngau a mwy.

Dod o hyd i’ch rôl gwirfoddoli

Cysylltwch â ni

Ysgrifennwch atom yn Mind Cymru, 3ydd Llawr, Castlebridge 4, Castlebridge, 5-19 Heol Ddwyreiniol y Bont-Faen, Caerdydd, CF11 9AB Ffoniwch ni ar 029 2039 5123 neu e-bostiwch ni ar [email protected]

Cysylltwch â ni

Codi Arian neu Gyfrannu

Craft -fundraising -banner -copy -welsh -language

Sut rydym yn cael ein llywodraethu

Yng Nghymru, rydym yn gosod ein hagenda ein hunain ac yn blaenoriaethu ymgyrchoedd a phrosiectau sy’n bwysig i bobl sy’n byw yma. Rydym yn cael ein llywodraethu gan 'Pwyllgor', sef pwyllgor o wirfoddolwyr sy’n helpu ein cyfeirio gan sicrhau ein bod ar y trywydd cywir.
Rwy’n credu bod Mind ar flaen y gad yn codi ymwybyddiaeth cymdeithas o iechyd meddwl.

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today